top of page

Wat doet Stichting Sint Helpt?

De Stichting Sint Helpt bestaat sinds 2017. Ontstaan uit een spontane actie om kinderen uit gezinnen waar de financiële middelen beperkt zijn, toch een pakjesavond te bezorgen. Dit is uitgegroeid tot een jaarlijks initiatief van 4 vrijwilligers die er samen voor zorgen dat alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 14 jaar, wier ouders gebruik maken van de Voedselbank in Zeeuws-Vlaanderen op 5 december Sinterklaas kunnen vieren met een cadeau en wat snoepgoed. Dit alles gefinancierd uit giften en donaties.

front foto facebook pagina_edited.jpg

Beleidsplan Stichting Sint Helpt  2023 (laatste versie)

Stichting Sint Helpt heeft als doelstelling om alle kinderen wiens ouders gebruik maken van de Voedselbank, op Sinterklaasavond te voorzien van een cadeautje. We focussen ons op kinderen in de leeftijd van 0-14 jaar. Deze kinderen geloven nog in Sinterklaas en/of zijn basisschoolleerlingen. Stichting Sint Helpt wil bewerkstelligen dat deze kinderen zich gelijk voelen aan alle andere kinderen waar het thuis financieel iets minder zwaar is.

 

Ons streven is om met behulp van giften van zowel particulieren als bedrijven, al de benodigde middelen te generen om in alle kosten te voorzien. Dit ook omdat we alle geschenken nieuw willen aanschaffen en passend voor de leeftijd van elk kind. De laatste vier jaar geven we ook elk kind een functioneel cadeau. Bijvoorbeeld: een badjas of dekbedovertrek. Op basis van de uitgaven uit 2022, kunnen we een raming maken voor 2023, waarbij we uitgaan van gemiddeld € 50,- per kind. 

De gegevens van de gezinnen (en daarmee de kinderen) worden verkregen door samenwerking met Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen. Alle 7 locaties vallen binnen ons “werkgebied”. Het aantal kinderen binnen onze doelgroep is momenteel 430 (verdeeld over de verschillende locaties).

 

Onze Stichting bestaat uit 4 leden (voorzitter, secretaris, penningmeester en een bestuurslid). Alle werkzaamheden worden volledig belangeloos uitgevoerd door alle leden. Dit geheel onbezoldigd. 

In geval van opheffing van de Stichting, vervallen onze tegoeden aan Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen die daar in algemene zin dan gebruik van kunnen maken.

 

Financiële toelichting: Begroting 2022/2023

 

In onze begroting gaan wij uit van:

 

  • Aantal kinderen : ongeveer 430

  • Een cadeautje en wat snoepgoed met een kostprijs tussen de € 20,- en € 25,- per kind.

  • Verder (als het budget het toelaat) een functioneel kado zoals een dekbedovertrek of een lekkere warme badjas.

  • Een onvermijdelijke kostenpost voor administratieve kosten en verpakkingskosten van € 300,-.

Dit betekent dat we een budget van € 22.500,- hanteren.

 

Algemene gegevens Stichting Sint Helpt:

Contactpersoon: Jacqueline van de Voorde

Zeildijk 43

4561 SH  HULST

Telefoon: 0114-312513 of 06-27065532

Mail: sinthelpt@zeelandnet.nl

 

Bankrekeningnummer: NL42RABO0306493594 t.n.v. Stichting Sint Helpt

Kvk 69529345

RSIN : 857907050

Samenstelling bestuur: Voorzitter: Jacqueline van de Voorde; Secretaris: Audrey Verrassel; Penningmeester: Gerry Reijnhout; Bestuurslid: Trees Adriaansen

Ons verhaal

Hoe het begon en wat we doen

Een kleine 10 jaar geleden is Marlies Boddaert met vriendin Trees Adriaansen een actie begonnen om kinderen een Sinterklaascadeau te bezorgen daar waar bij de ouders de financiële middelen ontbraken. Na het overlijden van Marlies in 2017 is Jacqueline van de Voorde in haar plaats verder gegaan. Samen met Trees zijn zij een goed duo. In samenwerking met de Voedselbank locaties in Zeeuws-Vlaanderen verzamelen zij de gegevens en gaan op pad om het benodigde bedrag binnen te krijgen om voor ieder kind een of twee cadeautjes te kunnen kopen. Het aantal kinderen is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een kleine 430 (!) kinderen. 
In 2020 is onze stichting uitgebreid met twee vrijwilligers, Audrey Verrassel en Gerry Reijnhout die ook hun beste beentje voorzetten om de actie tot een succes te maken. 
Alle kosten worden gedekt door giften van particuliere en zakelijke sponsoren.

Doneer en geef deze kinderen ook een mooi sinterklaasfeest:

Vrije bedrag keuze

Iedere donatie, van groot tot klein is van harte welkom op rekeningnummer: 

NL42RABO 0306 4935 94 t.n.v. Stichting Sint Helpt.

1 kind: 40,-

Ik doneer graag 40 euro en geef daarmee 1 kind een fijn sinterklaasfeest.

2 kinderen 80,-

Ik doneer graag 80 euro en geef daarmee 2 kinderen een fijn sinterklaasfeest

3 kinderen 120,-

Ik doneer graag 120 euro en geef daarmee 3 kinderen een fijn sinterklaasfeest

bottom of page